Статсионар ракамли рентген курилмаси Модель:DR 6600 US-Arm Ишлаб чикарувчи:Lanmage в Ташкент

Описание

Статсионар ракамли  рентген  курилмаси
Модель:DR US-Arm 6600
Производитель: Lanmage                                                      
Страна: Китай
Гарантия: 1 год
Тавсиф
Иноватсион технология ва замонавий дизайн ечимларига асосланган ушбу курилма ташхислашда сизга энг кийин вазифаларни енгишга ердам беради.
Кулланилиши
-Барча турдаги рентгенологик текширувлар
-Кукрак кафаси рентгенограммаси
-Каттик тукималар рентгенограммаси
-Синган шикастланган тукималар рентгенограммаси
-Суяклар ва упкалар рентгенограммаси ва хк….
Курилманинг таркибий  кисмлари
-Рентген генератори
-Рентген турбаси ( найчаси )
-Ракамли текис панел детектор
-Девор стендини йигиш
-Рухсат этилган текширув стол 4 томонлама харакатланувчичи ва электр учириш мосламаси билан
-Автоматик кузатув модели
-Ракамли тасвирни олиш ва кайта ишлаш тизими
-Тасвир   стантсияси
-Коллиматор
-Тармок
-Алока интектив тизими
-Масофавий мамурий хизмат курсатиш тизими
-Tube Terminal интерактив PAD асамблеаси
Техник хусусиятлари
       1.Рентген генератори
a)Генераторниниг максимал куввати 56 KV
b)Инветор Частотаси: 25KHz (±10%)
c)Найчанинг кучланиш диапазони: 40 ~ 150KV
d)Жорий чикиш диапазони: 10 ~ 630mA
e)Тасир килиш вакти: 1ms ~ 6,3s
f)Хозирги ва вакт оралиги: 0,1 ~ 630mAs
g)EHM Режми: Manuel va автоматик APR
h)AEC: 3 хонали  AEC тизимини куллаб кувватлаш
i)Кувватга талаб: 380VAC , 50Hz
2.Рентген турбаси ( найчаси )
a)Фокал нукта: 0,6 mm / 1,2 mm
b)Фокус кучи: 27 kVt / 75 kVt
c)Кувур кучланиш оралиги: 40 ~ 150kV
d)Анод иссиклик куввати: 300kHU
e)Анод нишон бурчаги: 12 °
f)Айлана анод: 9700 min / min
g)Химоя мосламаси: ёг босмидан химоя
3.Ракамли текис панелли детектор
a)FPD тури: a-Si / Csl
b)Расм майдони: 17 × 17 dyuym
c)Пиксел матритсаси: 3072 x 3072
d)Жами пикселлар сони: 940M
e)Пиксел улчами: 139 mm
f)Карорлар: 3.6LP / mm
g)Динамик диапазон: 16bit
h)Пикселни тулдириш коефсиэнти (%): 100%
i)Малумот чикиши: симсиз гигабит чекланган
j)Батареялар сони: 2 дона
k)Улчамлари (L x V x Y): 460mm x 460mm x 15.1mm
l)Огирлиги: 4.65 kg
m)Самарали улчам: 430mm x 430mm
n)DQE: 52%
o)Симсиз сигналларнинг частотаси диапазони: 2.4G va 5G
4.Деврор стендини  йигиш
a)Деворга мулжалланган лаганда улчамлари: 17 x 17 dyuym
b)Устун буйлаб турба траясининг узунлиги: 1050 mm
c)Бошкариш режими: Manual/Automati
5.Электр кутаргичли 4 позитсияли харакатланувчи стол  
a)Баландлиги: 685mm
b)Узунлиги: 2100 mm
c)Кенглиги: 800 mm
d)Турт томонлама харакатланувчи  стол усти
e)Оёк педалида ишлайдиган стол усти харакатланувчиси
f)Беморларнинг стол усти харакати  (олд вa орка): 250mm (± 120mm)
g)Беморларнинг стол усти харакати  (чап ва унг): 800 mm (± 400 mm)
h)Харакатланувчи стол баки диапазони: 620 mm
i)Найчанинг бурилиш бурчак диапазони: ± 90 °
j)Колба устуниннг айлана диапазони : ± 180 °
k)Ёток буйлаб трубка устунинг харакатланиш диапазони: 1400 mm
l)Найчанинг вертикал харакатланиш диапазони: 1000 mm
6.Автоматик кузатув модули
a)Кузатув режими: икки терминалли синхрон моторни бошкариш
b)Стенд детектори ва стол детекторлари буйлаб автоматик юриш вертикал ва горизонтал уклар
7.Ракамли тасвир олиш ва кайта ишлаш
a)Беморни малумотларини бошкариш: Ахборотни руйхатдан утказиш текшириш саклаш созлаш тайинлаш суров ва хк.
b)Текширишни бошкариш: Тизим параметрларини,  созлаш ва тасир килиш ва хк.
c)Туплам тасвири, тасверни автоматик кайта ишлаш ва бошкалар.
d)Расмни куриб чикиш: расмни танлаш, расмни кайта ишлаш Кулранг шкалани созлаш, айлантириш, ёрликмаркет ва хакаозолар.
e)Тасвирга ишлов бериш: тасвирни кучайтириш баланс
f)Чикиш тасвири: Лазер принтер/ лазер камерасини куллаб кувватлаш, DICOM интерфейси диск ва бошк.
g)Малумотлар базасини бошкариш : Учириш/ хисоблаш /тахрирлаш/ нусхалаш /тиклаш
h)Бошкалар:Детекторни калибрлаш, хатоликлар хакида хабар бериш функсияси, Worklist модули, паролни динамик саклаш хисобот ёзиш ва чор этиш
8.Тасвир стансияси
a)Оператсион тизм: Win10
b)LED монитор
c)Протсессор: Intel G протсессори
d)Ускунани саклаш: 500G
e)Тармок картаси: Gigabit Чекланган текширув
9.Коллиматор
a)Куриш курсатгичлари функсияси билан кулда куп сахифали коллиматор
b)Ёркинлиги:Фокус масрфасида F160 lyuks
c)Автоматик учиш вакти : 30 ± 1s
d)Максимал рентген майдрни: 43 sm X43 sm (SID = 100 sm)
e)Филтрланган: (75 KV): 1,0 mmA
10.Тармок
a)Микдор: 2 дона
b)Илова: Горизонтал текшириш учун бакига жойлаштирилган 1 та узаро Харакатланадиган тармок:10:1
c)Хажми: 18i × 18 dyuym
11.Алока интерактив тизими
a)Икки терминалли овозли сухбат
b)Овоз баланлигини созлаш узатиш ва кабул килишни бошкарилади
12.Масофавий мамуриятга техник хихмат курсатиш тизими  
a)Lanmage  Хизмат курсатиш маркази масофадан туриб кузатувга уланиши мумкин  касалхонанинг терминал ускуналари амалдаги иш холатини текшириш мумкин
b)Дастурий таьминотни масофадан янгилаш  
13.Tube Terminal интерактив PAD асамблеаси
a)9,7 dyuymli катта LED сенсорли экран
b)Рухсатни аниклашнинг тасир килиш курсатгичини
c)Генератор тасир килиш параметрлари: KV, mA, MS, MA
d)Бемор хакида текшириш: исми гувохнома раками текширув холати  
e)3D беморни жойлаштириш буйича курсатма
f)Хатоликлар буйича курсатмалар  

Топ предложения
2 150 000 сум:uz:so\'m/ шт:uz:dona