Статсионар ракамли рентген курилмаси Модель: DR 6600 Pro Ишлаб чикарувчи:Lanmage в Ташкент

Описание

Статсионар ракамли рентген курилмаси
Модель: DR 6600 Pro
Производитель: Lanmage                                                      
Страна: Китай
Гарантия: 1 год
Тавсиф
Иноватсион технология ва замонавий дизайн ечимларига асосланган ушбу курилма ташхислашда сизга энг кийин вазифаларни енгишга ердам беради. DR 6600 pro US-Arm беморнинг танасини хар хил томондан осонгина тасвирлаши мумкин ва махсус позитсиялар учун юкори проексион имкониятларга эга.
Кулланилиши
-    Барча турдаги рентгенологик ва рентеноскопик текширувлар
-    Кукрак кафаси рентгенограммаси ва рентгеноскопияси
-    Каттик тукималар рентгенограммаси ва рентгеноскопияси
-    Синган шикастланган тукималар рентгенограммаси ва рентгеноскопияси
-    Суяклар ва упкалар рентгенограммаси ва рентгеноскопияси
-    Упка ва нафас аьзолари флюорографияси
-    Умуптка погонаси- дегенератив-дистрофик ( остеозондроз, спондилоз, эгрилик ) юкимли ва яллигланиш ( спондилитнинг хар хил турлари ) усма касалликларини ташхислаш
Курилманинг таркибий кисмлари
-    Рентген генератори
-    Рентген турбаси ( найчаси )
-    Ракамли текис панел детектор
-    Девор стендини йигиш
-    Рухсат этилган текширув жадвали 6 томонлама харакатланувчи ва электр учириш мосламаси ердамида ташхислаш
-    Автоматик кузатув модели
-    Ракамли тасвирни олиш ва кайта ишлаш тизими
-    Тасвир   стантсияси
-    Коллиматор
-    Тармок
-    Алока интектив тизими
-    Масофавий мамурий хизмат курсатиш тизими
-    Tube Terminal интерактив PAD асамблеаси
Техник хусусиятлари
1.Рентген генератори
a)    Генераторниниг максимал куввати 56 KVn
b)    Инветор Частотаси: 25KHz
c)    Найчанинг кучланиш диапазони: 40 ~ 150KV
d)    Жорий чикиш диапазони: 10 ~ 630mA
e)    Тасир килиш вакти: 1ms ~ 10s
f)    Хозирги ва вакт оралиги: 0,1 ~ 630mAs
g)    EHM Режми: Manuel va Avtomatik APR
h)    AEC: 3 хонали  AEC тизимини куллаб кувватлаш
i)    Кувватга талаб: 380VAC
2.Рентген турбаси ( найчаси )
a)    Фокал нукта: 0,6 mm / 1,2 mm
b)    Фокус кучи: 27 kVt / 75 kVt
c)    Кувур кучланиш оралиги: 40 ~ 150kV
d)    Анод иссиклик куввати: 300kHU
e)    Анод нишон бурчаги: 12 °
f)    Айлана анод: 9700 min / min
g)    Химоя мосламаси: ег босмидан химояланган
     3.Ракамли текис панелли детектор
a)    FPD тури: a-Si / Csl
b)    Расм майдони: 17 × 17 дюм
c)    Пиксел матритсаси: 3072 x 3072
d)    Жами пикселлар сони: 940M
e)    Пиксел улчами: 139 mm
f)    Карорлар: 3.6LP / mm
g)    Динамик диапазон: 16bit
h)    Пикселни тулдириш коефсиэнти (%): 100%
i)    Малумот чикиши: симсиз
j)    Батареялар сони: 2 дона
     4.Деврор стендини йигиш
a)    Деворга мулжалланган лаганда улчамлари: 17 x 17 дюм
b)    Устун буйлаб турба траясининг узунлиги: 1250 mm
c)    Бошкариш режими: Автоматик
     5.Электр кутаргичли 6 позитсияли харакатланувчи стол  
a)    Баландлик диапазони: 530 ~ 880mm (± 5%)
b)    Узунлиги: 2000 mm
c)    Кенглиги: 800 mm
d)    Турт томонлама харакатланувчи стол усти
e)    Оек педалида ишлайдиган стол усти сузувчиси
f)    Беморларнинг стол усти харакати  (олд вa орка): 260mm (± 130mm)
g)    Беморларнинг стол усти харакати  (чап ва унг): 480 mm (± 240 mm)
h)    Текширув учун максимал юк: 135 kg
i)    Сузувчи стол баки диапазони: 550 mm
j)    Найчанинг бурилиш бурчак диапазони: ± 90 °
k)    Колба устуниннг айлана диапазони : ± 180 °
l)    Еток буйлаб трубка устунинг харакатланиш диапазони: 1500 mm
m)    Найчанинг вертикал харакатланиш диапазони: 900 mm
     6.Автоматик кузатув модули
a)    Кузатув режими: икки терминалли синхрон моторни бошкариш
b)    Стенд детектори ва стол детекторлари буйлаб автоматик юриш вертикал ва горизонтал уклар
         7.Ракамли тасвир олиш ва кайта ишлаш
a)    Беморни малумотларини бошкариш: Ахборотни руйхатдан утказиш текшириш саклаш созлаш тайинлаш суров ва хк.
b)    Текширишни бошкариш: Тизим параметрларини, EHM,Туплам тасвирни автоматик кайта ишлашаш ва хк.
c)    Расмни куриб чикиш: расмни танлаш, расмни кайта ишлаш
d)    Тасвирга ишлов бериш: тасвирни кучайтириш баланс
e)    Чикиш тасвири: Лазер принтер/ лазер камерасини куллаб кувватлаш, DICOM интерфейси диск ва бошк.
f)    Малумотлар базасини бошкариш : Учириш/ хисоблаш /тахрирлаш/ нусхалаш /тиклаш
g)    g)Бошкалар:Детекторни калибрлаш, хатоликлар хакида хабар бериш функсияси, Worklist модули, паролни динамик саклаш хисобот езиш ва чор этиш
    8.Тасвир стансияси
a)    Оператсион тизм: Win10
b)    LED монитор
c)    Протсессор: Intel G протсессори
d)    Ускунани саклаш: 500G
e)    Тармок картаси: Gigabit Чекланган текширув
     9.Коллиматор
a)    Куриш курсатгичлари функсияси билан кулда куп сахифали коллиматор
b)    Йоркинлиги:Фокус масрфасида F160 lyuks
c)    Автоматик учиш вакти : 30 ± 1s
d)    Максимал рентген майдрни: 43 sm X43 sm (SID = 100 sm)
e)    Филтрланган: (75 KV): 1,0 mmA
         10.Тармок
a)    Микдор: 2 дона
b)    Илова: Горизонтал текшириш учун бакига жойлаштирилган 1 та узаро Харакатланадиган тармок:10:1
c)    Хажми: 18i × 18 дюм
   11.Алока интерактив тизими
a)    Икки терминалли овозли сухбат
b)    Овоз баланлигини созлаш узатиш ва кабул килишни бошкарилади
    12.Масофавий мамуриятга техник хихмат курсатиш тизими  
a)    Lanmage  Хихмат курсатиш маркази масофадан туриб кузатувга уланиши мумкин  касалхонанинг терминал ускуналари амалдаги иш холатини текшириш мумкин
b)    Дастурий таьминотни масофадан янгилаш  
    13.Tube Terminal интерактив PAD асамблеаси
a)    9,7 дюмли катта LED сенсорли экран
b)    Рухсатни аниклашнинг тасир килиш курсатгичлари  
c)    Генератор тасир килиш параметрлари: KV, mA, MS, MA
d)    Бемор хакида текшириш: исми гувохнома раками текширув холати  
e)    3D беморни жойлаштириш буйича курсатма
f)    Хатоликлар буйича курсатмалар